Słowo kluczowe rolnictwo

 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108-123
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE: ROLNICTWO – GOSPODARKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):33-60
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156-179
 
PRACA ORYGINALNA
 

GMO W OPINII ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):144-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUBSYDIOWANIE ROLNICTWA UKRAINY: GŁÓWNE KIERUNKI, PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):144-153
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

POMIAR I OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):140-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):22-43
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):3-19
 
PRACA ORYGINALNA
 

CYKLICZNE WAHANIA PRODUKCJI POLSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):117-140
 
KRONIKA
 

SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA A WZROST GOSPODARCZY – STAN I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):187-197
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

BAZYLI CZYŻEWSKI: KIERAT RYNKOWY W EUROPEJSKIM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):179-186
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181-183
 
PRACA ORYGINALNA
 

NA MARGINESIE DYSKUSJI O SPECJALIZACJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):177-180
 
PRACA ORYGINALNA
 

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

XVI SESJA KOMITETU ROLNEGO EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):168-170
 
PRACA ORYGINALNA
 

PLANOWANIE ZABUDOWY ZAGRODY WIEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY RÓWNOWAGI BILANSU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):159-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):155-158
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):149-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):132-137
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):125-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):114-124
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97-113
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):49-72
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):21-32
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA KONFERENCJA EUROPEJSKA FAO (Salzburg, 26-31. X. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):176-179
 
PRACA ORYGINALNA
 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU BADAŃ REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH (Kraków - Tarnobrzeg, 22-23. IX. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):171-175
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII KONFERENCJA NAUKOWA SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (Karpacz 2-11. IX. 1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):167-170
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE METOD USTALANIA OPTYMALNEJ WIELKOŚCI SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):163-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

STATYSTYKA ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):150-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY ROLNICTWA W KRAJACH GOSPODARCZO NIEROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):146-149
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWE OBROTY WOŁOWINĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):142-145
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA INTEGRACJA gOSPODARCZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):137-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH W PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH OGRODNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):127-136
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ WOJ. RZESZOWSKIEGO W LATACH 1872 I 1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):120-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):113-119
 
PRACA ORYGINALNA
 

PŁACE W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):101-112
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):91-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):75-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):59-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):35-58
 

KWESTIE METODOLOGICZNE W BADANIACH EFEKTYWNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):21-34
 

GRANICE I WARUNKI PLANOWANIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):3-20
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

DOSTOSOWANIA POPYTOWO-PODAŻOWE NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (1994-2013)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):206-213
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA WSR W SZCZECINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):189-190
 
PRACA ORYGINALNA
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168-178
 
PRACA ORYGINALNA
 

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):163-167
 

JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):160-162
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):156-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):142-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA BEZINWENTARZOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PGR KRZYŻOWA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):136-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131-135
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY DZIAŁANIA PROCESU INTEGRACYJNEGO KRAJÓW EWG NA PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU MIĘSNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):77-96
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):59-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):41-58
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

ELEMENTY KONIUNKTURALNE I PRODUKCYJNO-STANDARYZACYJNE W EKSPORCIE POLSKIEGO MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):13-26
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY BILANSU ZBOŻOWO-PASZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):3-12
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117-122
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANEKS (WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53-1959/60)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):119-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):101-116
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):103-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

BUDŻETY RODZIN CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):93-103
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56-1959/60 78

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):78-93
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):73-77
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH UBOCZNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):67-73
 

DOCHODY WEDŁUG GRUP WIELKOŚCI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):45-67
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W 1959/60 R. - WYNIKI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):19-44
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):15-19
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH: UWAGI OGÓLNE ( REPREZENTATYWNOŚĆ GOSPODARSTW BADANYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):3-15
 
PRACA ORYGINALNA
 

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):155-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

FORMY GOSPODAROWANIA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ IRENY BIDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):134-141