PRACA ORYGINALNA
WPŁYW OGRODNICTWA NA MIERNIKI ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data publikacji: 15-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):101–118
 
SŁOWA KLUCZOWE