Wysyłanie recenzji – krok po kroku

 
 1. Zaloguj się jako recenzent lub utwórz konto na stronie https://www.editorialsystem.com/zer.
 2. Po zaakceptowaniu zaproszenia możesz pobrać pełną treść pracy, klikając „Recenzje oczekujące”, a następnie „Pokaż artykuł (PDF)”.
  Jeżeli jednak domyślasz się autorstwa pracy i w związku z tym powstaje konflikt interesów, odrzuć zaproszenie do recenzji.

 3. Następnie wypełnij formularz recenzji i kliknij „Potwierdź recenzję”.
 4. Skala oceny w formularzu wynosi od 1 (bardzo słaby) do 5 (bardzo dobry). Informacje zawarte w formularzu dotyczą:
  • ogólnej wartości artykułu
  • zgodności tytułu z pracą
  • wstępu
  • opisu przypadku
  • materiałów i metod
  • rezultatów
  • dyskusji
  • wniosków
  • grafiki
  • piśmiennictwa
  • streszczenia
  • poufnych uwag do redakcji (niewidoczne dla autora)
  • informacji dla autorów
  Recenzent może załączyć treść artykułu (DOCX, PDF lub ODT) z naniesionymi poprawkami. W formularzu recenzent może wybrać jedną z czterech decyzji:
  • zaakceptować,
  • zaakceptować po uwzględnieniu poprawek,
  • ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek,
  • odrzucić.
  Wybrana decyzja jest jedynie sugestią. Ostateczną decyzję co do konkretnej pracy podejmuje zawsze redakcja.


 5. Redakcja otrzymuje powiadomienie o przesłaniu recenzji drogą mailową.
 
Journals System - logo
Scroll to top