Zgłoszenie artykułu przez panel redakcyjny – krok po kroku

 
 1. Zaloguj się jako autor lub utwórz nowe konto użytkownika na stronie https://www.editorialsystem.com/zer.


 2. Kliknij „Wyślij nowy artykuł”, a następnie wybierz typ artykułu, język treści i kliknij „Dodaj nowy artykuł". 3. Uzupełnij wszystkie informacje dotyczące pracy:
  • tytuł polski i angielski oraz typ pracy
  (W przypadku braku tytułu skróconego w odpowiednim polu należy wpisać „brak”.)
  • streszczenie pracy w jęz. polskim i angielskim zawierające cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski (od 150 do 250 słów)

  UWAGA! Każdy abstrakt musi zawierać jasno określone cel badań, zwięzły opis metody, najważniejsze wyniki i główne wnioski.

  • informacje o autorach (afiliacje, numer ORCID, wkład w pracę)
  • skan podpisanego oświadczenia autorów
  • słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim (od 3 do 5)

  UWAGA! Prosimy o podawanie możliwe jak najbardziej precyzyjnych słów kluczowych i unikanie pojęć ogólnych, np. rolnictwo, Polska, ponieważ mają one wpływ na cytowalność artykułu.

  • kody JEL (od 3 do 5)
  • dziedziny
  • źródła finansowania
  • treść artykułu (plik w formacie DOC, DOCX, RTF, ODT do 32 MB) oraz opcjonalnie tabele i ryciny w edytowalnej formie

  UWAGA! W związku z zasadą wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów prac, przed dołączeniem tekstu pracy prosimy o sprawdzenie, czy w tekście lub w nazwie pliku nie są podane nazwiska autorów i ich afiliacje lub inne dane umożliwiające zidentyfikowanie autorów.

  Następnie wygeneruj plik pdf.

 4. Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wszystkich informacji kliknij „Wyślij do redakcji”.
  W sytuacji gdy wprowadzona praca nie spełnia wymogów formalnych, wysłanie pracy nie jest możliwe. Autor uzyskuje wówczas informację, które elementy wymagają poprawienia. Przykładem niespełnienia wymogów formalnych może być zbyt krótkie streszczenie lub brak jakiegokolwiek, wymaganego elementu pracy.
  W przypadku problemów z wprowadzeniem pracy do systemu, prosimy o kontakt drogą mailową na adres zer@ierigz.waw.pl.
 5. Po udanym wprowadzeniu pracy do panelu redakcyjnego autor i redakcja otrzyma powiadomienie drogą e-mailową.


WPROWADZANIE POPRAWIONEJ PRACY


W przypadku pozytywnej recenzji artykułu autor otrzymuje prośbę o poprawienie pracy. Wówczas:

 1. Zaloguj się na konto i kliknij „Artykuł oczekuje na wysłanie poprawki”.


 2. Następnie, klikając „Wprowadź poprawioną wersję”, przejdź do kroku nr 11 „Pliki do załączenia”. Kliknij „Podmień na wersję poprawioną” i wprowadź plik poprawiony zgodnie z uwagami recenzenta.
 
Journals System - logo
Scroll to top