PRACA ORYGINALNA
PROBLEM ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW W STANIE HARIANA W INDIACH NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa
 
 
Data nadesłania: 20-09-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 09-11-2022
 
 
Data akceptacji: 17-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-12-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;373(4):121-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badanie miało na celu ocenę zadłużenia rolników i zaproponowanie rozwiązań systemowych. Wykonane zostało na podstawie badań terenowych przeprowadzonych z 600 zadłużonymi rolnikami. Średnia kwota długu na rolnika wynosiła 563 960 rupii1 (6945,24 USD). Analiza ukazała również utrudniony dostęp uzyskania kredytu dla gospodarstw umiarkowanie średnich i średnich. Największy udział zadłużenia dotyczy rolników, którzy mają gospodarstwa umiarkowanie średnie, średnie i duże, gdyż 33% rolnikom posiadającym największe gospodarstwa przypisuje się 71,8% udziału w zadłużeniu. Z kolei najbiedniejsze gospodarstwa (48%) mają zaledwie 14,8% udziału w zadłużeniu. Podział według źródeł kredytu pokazuje, że jedna trzecia kredytów jest nadal pozyskiwana ze źródeł pozainstytucjonalnych. Obrazuje to, że źródła pozainstytucjonalne są również zaangażowane w wypłatę kredytów dla sektora rolnego po wyższych i złożonych stopach procentowych. Ponadto rola agentów prowizyjnych lub pośredników arhtiyas jest dominująca wśród rolników. Prawie połowa kwoty zadłużenia jest nadal wykorzystywana na cele poza-produkcyjne. Rozwiązanie problemu zadłużenia stanowi jedno z największych wyzwań dla decydentów.
Journals System - logo
Scroll to top