Lista recenzentów

 
RECENZENCI Z INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PIB

Marcin Adamski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Łukasz Ambroziak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Szczepan Figiel, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Zbigniew Floriańczyk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Edyta Gajos, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Renata Grochowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Krzysztof Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Sebastian Jarzębowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Adam Kagan, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Bożena Karwat-Woźniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Polska
Cezary Klimkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Katarzyna Kosior, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Julian Krzyżanowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Jacek Kulawik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Konrad Prandecki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Polska
Aldona Skarżyńska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Adam Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Marek Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Wioletta Wrzaszcz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Agnieszka Wrzochalska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska

POLSCY RECENZENCI SPOZA INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PIB

Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Andrzej Babuchowski, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, Polska
Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Stanisław Bagieński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Aneta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
Beata Bilska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Piotr Bórawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Anna Budzyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Edyta Cegielska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Paweł Chmieliński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
Dorota Czerwińska-Kayzer, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Marta Domagalska-Grędys, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Joanna Domagała, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Michał Dudek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Joanna Dyczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Danuta Dzierżanowska-Góryń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Justyna Franc-Dąbrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Robert Gajda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Stanisław Gędek, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
Piotr Gołasa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Zbigniew Gołaś, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Jarosław Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Mirosław Gornowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Justyna Góral, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska
Jerzy Grabiński, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska
Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Aleksander Grzelak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Danuta Guzal-Dec, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska
Marta Gwiaździska-Goraj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa, Polska
Mariusz Hamulczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska
Alina Janocha, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
Marietta Janowicz-Lomott, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Aneta Jarosz-Angowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy, Polska
Małgorzata Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Sławomir Juszczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Elżbieta Kacperska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Franciszek Kapusta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Ryszard Kata, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Marcin Kawiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
Joanna Kisielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Paweł Kobus, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Jerzy Kopiński, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Polska
Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Polska
Wojciech Kozłowski, Uniwersytet Mazurski w Olsztynie, Polska
Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy, Polska
Jakub Kraciuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Paweł Kraciński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska
Vitaliy Krupin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Michał Kruszyński, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polska
Łukasz Kryszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Krzysztof Kud, Politechnika Rzeszowska, Polska
Bogdan Kulig, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Polska
Tomasz Kuszewski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska
Edmund Lorencowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
Sylwia Łaba, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Władysława Łuczka-Bakuła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Agata Malak-Rawlikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Renata Marks-Bielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Mariusz Matyka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebozawstwa PIB, Puławy, Polska
Edward Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Krzysztof Marczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Bartosz Mickiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
Tomasz Niemiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Anna Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
Dawid Olewnicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Anna Olszańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Andrzej Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Michał Pietrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Robert Pietrzykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Andrzej Pisula, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Renata Przygodzka, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Zdzisław Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Józef Pyrgies, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, Polska
Tomasz Rokicki, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Adrian Sadłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Oksana Sakal, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Polska
Teresa Słaby, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Katarzyna Smędzik-Ambroży, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Kinga Smolińska-Bryza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Joanna Smoluk-Sikorska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Wojciech Sroka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Aldona Standar, Poznań Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Stanisław Stańko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Jacek Strojny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Piotr Sulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Elżbieta Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Emil Ślązak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Michał Świtłyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
Agnieszka Tłuczak, Uniwersytet Opolski, Polska
Konrad Turkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Ludwik Wicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Michał Wielechowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Barbara Wieliczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Łukasz Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Julia Wojciechowska-Solis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
Tomasz Wojewodzic, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Polska
Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
Aldona Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Maria Zuba-Ciszewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

RECENZENCI ZAGRANICZNI

Felix Arion, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Rumunia
Dimo Atanasov, Agricultural University of Plovdiv, Bułgaria
Hrabrin Bachev, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Tomas Baležentis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Wilno, Litwa
Nelly Bencheva, Agricultural University-Płowdiw, Bułgaria
Ivan Boevsky, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Jansik Csaba, Natural Resources Institute, Finlandia
Drago Cvijanović, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjacka Banja, Serbia
Tomasz Gerard Czekaj, Departament of Food and Resource Economics University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania
Robin Goldstein, University of California, Davis, Stany Zjednoczone
Julia Doitchinova, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Tomáš Doucha, Institute of Agricultural Economics and Information, Praga, Czechy
Imre Fertő, Centre for Economic and Regional Studies, Budapeszt, Węgry
Tomas Hlavsa, Institute of Agricultural Economics and Information, Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy
Bozhidar Ivanov, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Attila Jámbor, Corvinus University of Budapest, Budapeszt, Węgry
Marko Jelocnik, Institute of Agricultural Economics, Serbia
Ionel Mugurel Jitea, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Rumunia
Gediminas Kuliesis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Wilno, Litwa
Jason Loughrey, Agricultural Economics and Farm Survey Department, Rural Economy and Development Programme, Teagasc, Irlandia
Iurii Lupenko , National Scientific Centre, Institute of Agrarian Economics, Kijów, Ukraina
Nona Malamova, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Andreea Muntean, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, Rumunia
Virginia Namiotko, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Wilno, Litwa
Dimitre Nikolov, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bułgaria
Maire Nurmet, University of Tartu, Estonia
Seyyed Hassan Pishgar-Komleh, Wageningen Livestock Research, Holandia
Cristina Bianca Pocol, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Kluż-Napoka, Rumunia
Anne Põder, Pennsylvania State University, Northeast Regional Center for Rural Development, State College, Ithaca, Stany Zjednoczone
Gabriel Popescu, Bucharest University of Economic Studies, Bukareszt, Rumunia
Steliana Rodino, Institute of Research for Agricultural Economy and Rural Development, Bukareszt, Rumunia
Franz Sinabell, Austrian Institute of Economic Research, Wiedeń, Austria
Aleksandra Tošović-Stevanović, Institute of International Politics and Economics, Belgrad, Serbia
Ants-Hannes Viira, Institute of Economics and Social Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Dan-Marius Voicilaş, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
Oleksandr Zhemoyda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 
Journals System - logo
Scroll to top