Kontakt
 
ADRES REDAKCJI
Redakcja Zagadnień Ekonomiki Rolnej
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
E-mail: zer@ierigz.waw.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
Katarzyna Mikulska
Tel.: (22) 505 45 26
E-mail: katarzyna.mikulska@ierigz.waw.pl

SEKRETARZ REDAKCJI
Wojciech Ziętara
Tel.: (22) 505 45 84
E-mail: wojciech.zietara@ierigz.waw.pl

WYDAWCA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 45 18
E-mail: zer@ierigz.waw.pl
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600