Kontakt
 
ADRES REDAKCJI:
Redakcja Zagadnień Ekonomiki Rolnej
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
E-mail: zer@ierigz.waw.pl

WYDAWCA:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 45 18
E-mail: zer@ierigz.waw.pl
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600