Kontakt
 
ADRES REDAKCJI
Redakcja Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
E-mail: zer@ierigz.waw.pl

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. Marian Podstawka
Tel.: (22) 505 45 18
E-mail: Marian.Podstawka@ierigz.waw.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3834-0743
Google Scholar: Marian Podstawka ‪Google Scholar

SEKRETARZ NAUKOWY
dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERIGŻ-PIB
Tel.: (22) 505 44 80
E-mail: Renata.Grochowska@ierigz.waw.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: Renata Grochowska ‪Google Scholar

REDAKTOR PROWADZĄCY
mgr Marta Guzik
Tel.: (22) 505 45 26
E-mail: Marta.Guzik@ierigz.waw.pl

WYDAWCA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 45 18
E-mail: zer@ierigz.waw.pl