Kontakt
 
ADRES REDAKCJI
Redakcja Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
E-mail: zer@ierigz.waw.pl

REDAKTOR NACZELNA
dr inż. Sylwia Łaba
Tel.: (22) 505 45 18
E-mail: Sylwia.Laba@ierigz.waw.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0369-3960
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=V9lbWBYAAAAJ&hl=pl

ZASTĘPCZYNI REDAKTOR NACZELNEJ
dr hab. Renata Grochowska, prof. IERiGŻ PIB
Tel.: (22) 505 44 80
E-mail: Renata.Grochowska@ierigz.waw.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n9V_kd8AAAAJ&hl=pl

SEKRETARZ REDAKCJI
mgr Marta Guzik
Tel.: (22) 505 45 26
E-mail: Marta.Guzik@ierigz.waw.pl

WYDAWCA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 45 18
E-mail: zer@ierigz.waw.pl