Kontakt

 
ADRES REDAKCJI
Redakcja Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
E-mail: zer@ierigz.waw.pl

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. Marek Wigier, prof. IERiGŻ PIB
Tel.: (22) 505 45 18
E-mail: Marek.Wigier@ierigz.waw.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. Łukasz Ambroziak
E-mail: Lukasz.Ambroziak@ierigz.waw.pl
Tel.: (22) 505 47 05

SEKRETARZ REDAKCJI
mgr Marta Guzik
Tel.: (22) 505 45 26
E-mail: Marta.Guzik@ierigz.waw.pl

WYDAWCA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 45 18
E-mail: zer@ierigz.waw.pl
 
Journals System - logo
Scroll to top