Bieżący numer
3/2020 vol. 264
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA TYTUŁOWA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):1–2
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

CZY POWSTAJĄCE LOKALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW BĘDĄ ODPORNE?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):3–7
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

PANDEMIA COVID-19 – WPŁYW NA FIŃSKI SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):8–12
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

PODSUMOWANIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19 DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):13–17
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA

HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):101–124
 
PRACA ORYGINALNA

GMO W OPINII ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):144–161
 
RECENZJE - POLEMIKI

KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):199–203
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):210–219
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600