Kwartalnik „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”jest wiodącym, recenzowanym czasopismem naukowym, stanowiącym unikalną platformę dla społeczności badawczej do opracowywania, analizowania i rozwiązywania współczesnych problemów w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ekonomii obszarów wiejskich i pokrewnych dyscyplinach, związanych ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym.

Czasopismo publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie – Open Access. Wszystkie artykuły udostępnianie są na licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Artykuły dostępne na stronie internetowej od 2014 roku są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line w języku angielskim. Na stronie internetowej www.zer.waw.pl można znaleźć pełne teksty artykułów od 2009 roku i wybrane numery archiwalne. W przyszłości planujemy digitalizację materiałów archiwalnych z lat 1978-2008 w celu zapewnienia do nich powszechnego dostępu.

Wydawca czasopisma – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy – jest członkiem Crossref. Dzięki temu wszystkie artykuły publikowane na łamach „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Ponadto Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH Plus, Agro, BazEkon, CEJSH, SIGŻ, AgEcon Search, SSRN, ICI Journals Master List. Ogólna liczba cytowań artykułów z czasopisma w popularnych bazach bibliograficznych kształtowała się następująco: BazEkon – 2364 (lata 1957-2021), Google Scholar – 5278 (lata 1952-2021), Web of Science Core Collection – 338 (lata 1958-2021), Scopus – 254 (lata 1961 -2019). „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” posiadają indeks Hirscha na poziomie H-index = 25 (lata 1952 -2021), wyliczony na podstawie Publish or Perish dla publikacji znajdujących się w Google Scholar.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics otrzymało 40 punktów.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” jest bezpłatna.
UWAGA: Wymagane jest przesłanie polskiej i angielskiej wersji manuskryptu.
Bieżący numer
2/2022 vol. 371
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;371(2):1–4
 
PRACA ORYGINALNA
 

JAKĄ STAWKĄ PODATKU KATASTRALNEGO OPODATKOWAĆ MAJĄTEK GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;371(2):91–101