15
MNiSW
100.00
ICV
Bieżący numer
3/2019 vol. 360
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):1–2
PRACA POGLĄDOWA

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):3–4
PRACA POGLĄDOWA

EWOLUCJA GOSPODARSTW ROLNYCH: ROZPAD WZORCÓW (MODELI)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):5–12
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):31–53
PRACA ORYGINALNA

SOCJOGRAFIA CZY SOCJOLOGIA WSI?

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):127–141
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO PRECYZYJNE – KONCEPCJE I PERSPEKTYWY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):142–155
RECENZJA KSIĄŻKI

RECENZJE – POLEMIKI: ZASOBY A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):171–174
STRONA REDAKCYJNA

BIBLIOGRAFIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):175–183
PRACA POGLĄDOWA

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):185
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600