Kwartalnik „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”jest wiodącym, recenzowanym czasopismem naukowym z przypisaną dyscypliną naukową ekonomia
i finanse
, stanowiącym unikalną platformę dla społeczności badawczej do opracowywania, analizowania i rozwiązywania współczesnych problemów szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej, obejmującym takie obszary tematyczne, jak: bezpieczeństwo żywnościowe
i żywności, biogospodarka, ekonomiki rolnictwa i polityka cenowa, ekorozwój, finanse
i marketing, globalizacja i regionalizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje
i technologie cyfrowe, ochrona środowiska, produkcja rolnicza, przemysł spożywczy
i handel, regionalizacja, rozwój obszarów wiejskich, towarowe rynki rolne, zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia, zmiany klimatu, żywnościowe łańcuchy dostaw
.

Czasopismo publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie – Open Access. Wszystkie artykuły udostępnianie są na licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Artykuły dostępne na stronie internetowej od 2014 roku są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line w języku angielskim. Na stronie internetowej www.zer.waw.pl można znaleźć pełne teksty artykułów od 2009 roku i wybrane numery archiwalne. W przyszłości planujemy digitalizację materiałów archiwalnych z lat 1978-2008 w celu zapewnienia do nich powszechnego dostępu.

Wydawca czasopisma – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy – jest członkiem Crossref. Dzięki temu wszystkie artykuły publikowane na łamach „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Ponadto Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), CABI, ERIH Plus, Agro, BazEkon, CeON, CEJSH, SIGŻ, AgEcon Search, SSRN, ICI Journals Master List, Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, EBSCO, ExLibris, Google Scholar, J-Gate, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), ProQuest, ReadCube, Semantic Scholar, TDOne (TDNet), WanFang Data, WorldCat (OCLC), X-MOL, BASE, CEEAS, EconBiz, Research Papers in Economics, Scilit, Sherpa/RoMEO.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymało 70 punktów.
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymało 40 punktów.

Wskaźnik cytowań (Impact Factor) w 2022 r.: 0,7
Wskaźnik cytowań (Impact Factor) w 2023 r.: 0,9

Zgłaszanie manuskryptów i ich publikacja w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” jest bezpłatne.
UWAGA: Wymagane jest przesłanie polskiej i angielskiej wersji manuskryptu. Tłumaczenie można dostarczyć do Redakcji po recenzjach.

Bieżący numer

2/2024 vol. 379
 
 
Journals System - logo
Scroll to top