Bieżący numer
4/2019 vol. 361
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONY TYTUŁOWE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):1–2
KOMUNIKAT

WSPOMNIENIE. STANISŁAW MOSKAL

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):3–6
PRACA ORYGINALNA

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI JAKO NOWA DYSCYPLINA NAUKI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):7–28
PRACA ORYGINALNA

SUBSYDIOWANIE ROLNICTWA UKRAINY: GŁÓWNE KIERUNKI, PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):144–153
RECENZJA KSIĄŻKI

RECENZJE – POLEMIKI. JÓZEF STANISŁAW ZEGAR: PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):169–172
KRONIKA

STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI. INTERDYSCYPLINARNY DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):173–176
KOMUNIKAT

BIBLIOGRAFIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):177–186
KOMUNIKAT

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;361(4):187
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600