Bieżący numer
2/2020 vol. 263
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA TYTUŁOWA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):1–2
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

KOMENTARZ W SPRAWIE SARS-COV-2 I POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):3–6
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

NOWE SPOJRZENIE NA WPR: REFLEKSJA NA TEMAT WYZWAŃ I MOŻLIWOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):7–13
 
PRACA ORYGINALNA

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):14–31
 
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):32–52
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNE I ETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY CYFRYZACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):53–72
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH – CIĄG DALSZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):73–94
 
PRACA ORYGINALNA

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I ZMIANY W LATACH 2013-2016

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):95–109
 
RECENZJE - POLEMIKI

MARCIN WYSOKIŃSKI: EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):163–167
 
KOMUNIKAT

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):168–179
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600