O czasopiśmie
 
Kwartalnik „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”jest wiodącym, recenzowanym czasopismem naukowym z przypisaną dyscypliną naukową ekonomia i finanse, stanowiącym unikalną platformę dla społeczności badawczej do opracowywania, analizowania i rozwiązywania współczesnych problemów w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ekonomii obszarów wiejskich i pokrewnych dyscyplinach, związanych ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym.

Czasopismo publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie – Open Access. Wszystkie artykuły udostępnianie są na licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Artykuły dostępne na stronie internetowej od 2014 roku są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line w języku angielskim. Na stronie internetowej www.zer.waw.pl można znaleźć pełne teksty artykułów od 2009 roku i wybrane numery archiwalne. W przyszłości planujemy digitalizację materiałów archiwalnych z lat 1978-2008 w celu zapewnienia do nich powszechnego dostępu.

Wydawca czasopisma – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy – jest członkiem Crossref. Dzięki temu wszystkie artykuły publikowane na łamach „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Ponadto Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), CABI, ERIH Plus, Agro, BazEkon, CeON, CEJSH, SIGŻ, AgEcon Search, SSRN, ICI Journals Master List, Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, EBSCO, ExLibris, Google Scholar, J-Gate, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), ProQuest, ReadCube, Semantic Scholar, TDOne (TDNet), WanFang Data, WorldCat (OCLC), X-MOL.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics otrzymało 40 punktów.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” jest bezpłatna.
UWAGA: Wymagane jest przesłanie polskiej i angielskiej wersji manuskryptu.