PRACA ORYGINALNA
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE A DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW W ROLNICTWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − PIB
 
 
Data publikacji: 29-03-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):80-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rodzaje dotowanych ubezpieczeń upraw w rolnictwie. Celem opracowania było omówienie zmian powierzchni ubezpieczonych upraw w latach 2009-2015, a także pokazanie związku pomiędzy wprowadzeniem Ustawy o ubezpieczeniu upraw a faktycznym poziomem zawieranych umów ubezpieczenia przez rolników. W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie, czy zasada przymusowości ubezpieczeń związana z otrzymywaniem płatności bezpośrednich zwiększyła zainteresowanie rolników ubezpieczeniami dotowanymi z budżetu państwa. Podstawą analizy były dane pochodzące z Roczników Statystycznych GUS, sprawozdań zakładów ubezpieczeniowych składanych do MRiRW, ARiMR oraz systemu rachunkowości rolnej FADN za okres 2009-2015.
Journals System - logo
Scroll to top