Słowo kluczowe płatności bezpośrednie
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE JAKO FORMA INTERWENCJI PAŃSTWA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):170–178
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ PODZIAŁU – UJĘCIE MODELOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):75–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ WYTWARZANIA – UJĘCIE MODELOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):96–123
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYRÓWNYWANIE POZIOMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE DO POZIOMU INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):3–15
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTY DYSTRYBUCYJNE I DOCHODOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W RAMACH NOWEJ WPR – PRZYPADEK NIEMIEC

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):84–94