PRACA ORYGINALNA
WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ WYTWARZANIA – UJĘCIE MODELOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa Warszawa
Data akceptacji: 30-05-2016
Data publikacji: 30-05-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):96–123
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule wykazano na gruncie teoretycznym, że system wsparcia bezpośredniego powoduje zmiany w wielkości i strukturze produkcji dóbr w stosunku do produkcji wykreowanej działaniem rynku, pełniąc w ten sposób funkcję realokacyjną. Przy pomocy zbudowanego modelu zobrazowano w formie graficznej wpływ stosowania poszczególnych instrumentów współtworzących system wsparcia bezpośredniego (płatności obszarowych, wsparcia produkcyjnego i płatności historycznych) na poziom zaangażowania ziemi w działalność rolniczą i wolumen produkcji rolnej. Analizę tę uzupełniono opisem oddziaływania poszczególnych form pomocy na strukturę produkcji rolnej.