PRACA ORYGINALNA
STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU” I JEJ IMPLIKACJE DLA ROZWOJU SEKTORA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 29-07-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 18-09-2021
 
 
Data akceptacji: 04-10-2021
 
 
Data publikacji: 23-12-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):25–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy dokumentu Unii Europejskiej strategia „Od pola do stołu”, znaczącego dla przyszłości wspólnej polityki rolnej i skutków jego wprowadzenia dla sektora wołowiny w Polsce, ważnego elementu eksportu rolno- -żywnościowego. W analizie wykorzystano badanie typu „desk research” dla rozpatrzenia aktów prawnych Unii Europejskiej i dokumentów strategicznych (w tym Planu Strategicznego dla WPR), a także Eurostatu, organizacji międzynarodowych (FAO, OECD) i organizacji branżowych. Analizę wykonano metodą ekspercką. Ograniczała się ona do czterech grup zagadnień: emisji gazów cieplarnianych, ekoschematów, antybiotyków i dobrostanu zwierząt. W konkluzji stwierdzono, że działania zakładane w strategii prowadzące do uwzględnienia kosztów zewnętrznych wytwarzania żywności (zwłaszcza zdrowotne i ekologiczne) nieuchronnie prowadziłyby do podwyższenia jej cen, ponieważ według analiz koszty te przewyższają nawet wartość rynkową żywności. Dotychczas są one pokrywane przez podatników, konsumentów, inne podmioty. W tej sytuacji wydaje się zdaniem Komisji zasadne, aby stopniowo odchodzić od polityki taniej żywności, która ma uzasadnienie w krajach biedniejszych.