Dziedzina Przemysł spożywczy i handel
 
PRACA ORYGINALNA

ZACHOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW GASTRONOMICZNYCH W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):135–147
 
PRACA ORYGINALNA

UBÓJ RELIGIJNY ZWIERZĄT RZEŹNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):91–112
 
PRACA ORYGINALNA

HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):101–124
 
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):32–52