Dziedzina Przemysł spożywczy i handel

 
PRACA ORYGINALNA
 

PIĘTNAŚCIE LAT ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):5-24
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENY NA ŚWIATOWYM I POLSKIM RYNKU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):95-115
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZACHOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW GASTRONOMICZNYCH W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):135-147
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBÓJ RELIGIJNY ZWIERZĄT RZEŹNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):91-112
 
PRACA ORYGINALNA
 

HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):101-124
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):32-52
 
Journals System - logo
Scroll to top