PRACA ORYGINALNA
ZACHOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW GASTRONOMICZNYCH W OBLICZU PANDEMII COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data nadesłania: 24-03-2021
Data ostatniej recenzji: 29-03-2021
Data akceptacji: 09-04-2021
Data publikacji: 21-06-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):135–147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów reagowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej, ocena sprawności tych działań oraz zasugerowanie najskuteczniejszych rozwiązań w związku z zaburzeniami na rynku spowodowanymi pandemią COVID-19 w Polsce. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej, metodę ankietową korelacji Pearsona oraz wnioskowania logicznego. Na podstawie przeglądu literatury i obserwacji sformułowano pytania do formularza ankietowego dla polskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Próba zbadanych przedsiębiorców została dobrana przez losowanie systematyczne z grupy przedsiębiorców, którzy w latach 2019-2020 promowali swoje przedsiębiorstwa przez kanały social media. Wśród badanych przedsiębiorstw występuje dodatnia korelacja z podjęciem działań rozwijających wizerunek marki w sieci a satysfakcją z osiąganych zysków. Przedsiębiorstwa gastronomiczne wprowadzające własne dostawy w trakcie pandemii wykazały ujemną korelację ze wzrostem zysków. Przedsiębiorstwa, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnych sieci dostaw, ale konsekwentnie rozwijają wizerunek swojej marki w sieci, wykazały dodatnią korelację ze wzrostem satysfakcji z osiąganych zysków. Analizując wyniki badań, można doszukać się pewnej zależności. Dobrze radzą sobie w dobie kryzysu przedsiębiorstwa, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnych sieci dostaw, ale za to konsekwentnie pracują nad wizerunkiem swojej marki w sieci oraz współpracują z przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z modelem ekonomii współdzielenia. Przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność korzystając z opisanych założeń, wykazały silnie dodatnią korelację ze wzrostem satysfakcji z uzyskiwanych dochodów netto.