PRACA ORYGINALNA
UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH MIĘDZY KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 22-02-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 05-03-2021
 
 
Data akceptacji: 10-03-2021
 
 
Data publikacji: 21-06-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):119-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu było wskazanie głównych czynników wpływających na zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej (UE). Analiza dotyczyła potencjału produkcyjnego, kosztów produkcji oraz oddziaływania dopłat na dochody w ramach wspólnej polityki rolnej. Badaniami objęto gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną w 28 krajach UE. Do analizy wykorzystano dane za lata 2015-2017 oraz z 2018 roku, zebrane i przetworzone w ramach systemu FADN EU. Z analiz wynika, że gospodarstwa rolne w UE szczególnie silnie różniły się pod względem powierzchni użytków rolnych, wartości aktywów, technicznego uzbrojenia pracy oraz intensywności produkcji. Ocenia się, że intensywność miała związek z kierunkiem produkcji oraz z produktywnością ziemi. Na sytuację dochodową gospodarstw w znaczącym stopniu wpływała efektywność produkcji. Średnio w latach 2015-2017 koszt wytworzenia 1 EUR produkcji zawierał się w przedziale 0,64-1,32 EUR, a w 2018 roku – 0,64-1,28 EUR. W konsekwencji, w wielu krajach dochód z gospodarstwa stanowiły wyłącznie dopłaty do działalności operacyjnej. Wyniki badań wskazują, że dopłaty niwelują różnice między krajami w poziomie dochodu uzyskanego z produkcji (bez dopłat), co sugeruje dalszą potrzebę kontynuacji wyrównywania wielkości dopłat między krajami w UE.
Journals System - logo
Scroll to top