Słowo kluczowe efektywność
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116