PRACA ORYGINALNA
ZMIANY CEN SKUPU I EFEKTYWNOŚCI A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI W ROLNICTWIE – UJĘCIE ANA LITYCZNE I EMPIRYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 31-05-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 18-07-2022
 
 
Data akceptacji: 26-08-2022
 
 
Data publikacji: 29-09-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):5-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono w ujęciu analityczno-modelowym zagadnienie wpływu zmian poziomu cen skupu produktu rolnego na opłacalność produkcji w rolnictwie, a ściślej u producenta rolnego na danym rynku produktu rolnego (w danym sektorze). Logika rozumowania formalno-dedukcyjnego jest następnie ilustrowana i weryfikowana empirycznie. Wyprowadzony własny analityczny opis relacji określających zmiany poziomu opłacalności produkcji u producenta rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany ceny skupu, to w istocie cel i wartość dodana artykułu. Pozwala to na identyfikację zależności wynikających z praw rynkowych, które mają wpływ na zmiany opłacalności produkcji. W szczególności został pokazany wpływ wzajemnych relacji zmian poziomu ceny skupu i wielkości skupu na przychody i tym samym opłacalność produkcji. Artykuł ma przesłanie teoretyczno-poznawcze oraz w pewnym stopniu metodyczne. Rozumowanie w artykule prowadzone jest w ujęciu i na poziomie ogólności właściwym dla mikroekonomii i teorii ekonomiki rolnictwa oraz dla danego rynku produktu dla producenta rolnego.
Journals System - logo
Scroll to top