Dziedzina Ekonomika rolnictwa i polityka rolna
 
PRACA ORYGINALNA

KWESTIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):16–30
 
PRACA ORYGINALNA

RELACJE: ROLNICTWO – GOSPODARKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):33–60
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179
 
PRACA ORYGINALNA

GMO W OPINII ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):144–161
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I ZMIANY W LATACH 2013-2016

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):95–109
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH – CIĄG DALSZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):73–94
 
PRACA ORYGINALNA

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNE I ETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY CYFRYZACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):53–72
 
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):32–52
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WIELKOŚCI SKALI NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA KROWIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):60–82
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WYDAJNOŚCI PRACY NA DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):99–108