Dziedzina Ekonomika rolnictwa i polityka rolna
 
PRACA ORYGINALNA
 

DETERMINANTY UCZESTNICTWA ROLNIKÓW W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;375(2):51–67
 
PRACA ORYGINALNA
 

TRANSFORMACJA ROLNICTWA RODZINNEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;374(1):1–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108–123
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYNIKI EKONOMICZNE W ROLNICTWIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;370(1):5–21
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESTRZENNA TRANSMISJA CEN MIĘSA WIEPRZOWEGO NA PRZYKŁADZIE LITWY I POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;370(1):87–106
 
PRACA ORYGINALNA
 

PIĘTNAŚCIE LAT ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):5–24
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENY NA ŚWIATOWYM I POLSKIM RYNKU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):95–115
 
PRACA ORYGINALNA
 

KWESTIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):16–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE: ROLNICTWO – GOSPODARKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):33–60
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179
 
PRACA ORYGINALNA
 

GMO W OPINII ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):144–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOPUSZCZALNY POZIOM CENY SKUPU DLA PRODUCENTA I PRZETWÓRCY ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):49–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I ZMIANY W LATACH 2013-2016

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):95–109
 
PRACA ORYGINALNA
 

STOPIEŃ KONCENTRACJI CHOWU TRZODY W KONTEKŚCIE OBROTÓW NA PLATFORMIE ŻYWNOŚCIOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):130–141
 
PRACA ORYGINALNA
 

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH – CIĄG DALSZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):73–94
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNE I ETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY CYFRYZACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):53–72
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):32–52
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW WIELKOŚCI SKALI NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA KROWIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):60–82
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW WYDAJNOŚCI PRACY NA DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):99–108