Dziedzina Ekonomika rolnictwa i polityka rolna
 
PRACA ORYGINALNA

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I ZMIANY W LATACH 2013-2016

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):95–109
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH – CIĄG DALSZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):73–94
 
PRACA ORYGINALNA

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):14–31
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNE I ETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY CYFRYZACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):53–72
 
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;263(2):32–52
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WIELKOŚCI SKALI NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA KROWIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):60–82
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WYDAJNOŚCI PRACY NA DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):99–108
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600