PRACA ORYGINALNA
RENTOWNOŚĆ EKONOMICZNA WEDŁUG WIELKOŚCI GOSPODARSTWA W ESTOŃSKICH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH
Maire Nurmet 1  
,   Raul Omel 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Estonian University of Life Sciences
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maire Nurmet   

Estonian University of Life Sciences
Data nadesłania: 21-11-2019
Data ostatniej recenzji: 02-01-2020
Data akceptacji: 18-02-2020
Data publikacji: 16-03-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):14–28
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na rentowność małych gospodarstw ma wpływ wiele czynników, włączając w to czynniki gospodarcze, polityczne i regulacyjne, a także czynniki wewnętrzne powodujące zmiany w gospodarstwie rolnym. Małe gospodarstwa odnotowały spadek liczby w porównaniu z dużymi gospodarstwami. Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest określenie udziału rentownych gospodarstw różnej wielkości w Estonii, badając czynniki związane z rentownymi ekonomicznie gospodarstwami. Do określenia udziału rentownych gospodarstw różnej wielkości stosuje się podejście oparte na kosztach alternatywnych. Rentowność gospodarstw szacowana jest na podstawie danych z estońskiego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Wyniki wskazują, że rentowność ekonomiczna estońskich gospodarstw nieznacznie wzrosła, ale zmalał udział rentownych gospodarstw rolnych. Rentowność ekonomiczna mniejszych gospodarstw maleje, wiele z nich jest zagrożonych gospodarczo. Zdolność mniejszych gospodarstw do przetrwania i rozwoju dzięki wykorzystaniu dostępnych zasobów jest niższa w porównaniu z większymi gospodarstwami.