Słowo kluczowe gospodarstwa rolne
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKOINNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OZE – MOŻLIWOŚCI I BARIERY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):120–139
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):75–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

PPODZIAŁ ŚRODKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):17–32
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):73–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI ROLNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):140–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIELKOŚCI PŁAC W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):55–72
 
PRACA ORYGINALNA
 

DANE STATYSTYCZNE O POSTĘPIE W DZIEDZINIE MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):168–173
 
PRACA ORYGINALNA
 

TYPIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH METODĄ MODELOWĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):103–121
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80–89
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚRODKI ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH (POZA METODĄ REGULOWANIA CEN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):102–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ WE WSIACH O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):21–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):3–8
 

O KLASYFIKACJI SYSTEMÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):37–53
 
KRONIKA
 

XVIII SPOTKANIE SIECI OECD DO SPRAW ANALIZ SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH (OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):203–206
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

WŁODZIMIERZ DZUN: GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ I INTEGRACJI Z UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):181–189
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH W POLSCE W LATACH 2007-2012

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):100–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):91–103
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓWNOWAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE OBJĘTYCH FADN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):73–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI I ZAKRES WSPARCIA INWESTYCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2014 – 2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):42–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE TEORII PORTFELA I MODELU WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH DO OCENY RYZYKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):15–35
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTY GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W RAMACH PROW 2007-2013.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):81–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

INTEGRACJA KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: OD OŻYWIENIA DO KRYZYSU W ROLNICTWIE (CZĘŚĆ II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPŁATY PRACY WŁASNEJ W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):75–88
 
PRACA ORYGINALNA
 

KORZYŚCI I BARIERY WSPÓŁPRACY ROLNIKÓW-PRZEDSIĘBIORCÓW Z OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):50–64