PRACA ORYGINALNA
WPŁYW INTENSYWNOŚCI NA WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH (na przykładzie 11 gospodarstw zespołowych spółdzielni produkcyjnych)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Data publikacji: 19-02-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):44–63
 
SŁOWA KLUCZOWE