RESEARCH PAPER
WPŁYW INTENSYWNOŚCI NA WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH (na przykładzie 11 gospodarstw zespołowych spółdzielni produkcyjnych)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):44–63