List of reviewers
 
Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Łukasz Ambroziak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Hrabrin Bachev, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Stanisław Bagieński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Tomas Baležentis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Lithuania
Nelly Bencheva, Agricultural University-Plovdiv, Bulgaria
Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Ivan Boevsky, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Drago Cvijanović, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjacka Banja, Serbia
Tomasz Gerard Czekaj, Departament of Food and Resource Economics University of Copenhagen, Denmark
Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
Tomáš Doucha, Institute of Agricultural Economics and Information, Praga, The Czech Republic
Mieczysław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa, Poland
Michał Dudek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Joanna Dyczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland
Danuta Dzierżanowska-Góryń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Imre Fertő, Institute of Economics The Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Justyna Franc-Dąbrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Zbigniew Gołaś, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
Justyna Góral, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland
Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - PAN, Warszawa, Poland
Mariusz Hamulczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Tomas Hlavsa, Institute of Agricultural Economics and Information, Czech University of Life Sciences Prague (CULS), The Czech Republic
Bozhidar Ivanov, Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria
Attila Jámbor, Corvinus University of Budapest, Hungary
Sebastian Jarzębowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Sławomir Juszczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Adam Kagan, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Joanna Kisielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy,Puławy, Poland
Jacek Kulawik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Giedimin Kuliesis, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Lithuania
Jason Loughrey, Agricultural Economics and Farm Survey Department, Rural Economy and Development Programme, Teagasc, Ireland
Iurii Lupenko , National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics”, Kiev, Ukraine
Edward Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Nona Malamova, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Virginia Namiotko, Lithuanian Institute of Agrarian Economics Vilnius, Lithuania
Dimitre Nikolov, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Maire Nurmet, University of Tartu, Estonia
Andrzej Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Jan Pawlak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, Poland
Oleksandr Pavlov, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine
Michał Pietrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Cristina Bianca Pocol, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania
Anne Põder, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Gabriel Popescu, Bucharest University of Economic Studies, Romania
Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Poland
Steliana Rodino, Institute of Research for Agricultural Economy and Rural Development (under the coordination of Academy of Agricultural and Forestry Sciences “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, A.A.F.S.), Bucharest, Romania
Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Franz Sinabell, WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung / Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria
Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Stanisław Stańko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Piotr Sulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Elżbieta Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Michał Świtłyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
Dan-Marius Voicilaş, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
Wioletta Wrzaszcz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Agnieszka Wrzochalska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Oleksandr Zhemoyda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, Poland
Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poland
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600