Archive
3/1958 vol. 27
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):2
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM KOSZTÓW PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):3–25
 
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):26–35
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMY METODOLOGICZNE KOSZTÓW PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):36–43
 
RESEARCH PAPER

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):64–79
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE PASZ TREŚCIWYCH W BILANSIE PASZOWYM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):80–94
 
RESEARCH PAPER

Z PRAC KOMITETU DLA SPRAW ROLNICZYCH EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):95–108
 
RESEARCH PAPER

PRODUKCJA ROLNICZA I SPOŻYCIE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):109–113
 

METODA OBLICZANIA KOSZTÓW I POLITYKA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):114–119
 
RESEARCH PAPER

ZAMIERZENIA ROZWOJU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA W ZSRR W LATACH 1956-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):120–124
 
RESEARCH PAPER

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125–130
 

O MIERZENIU SPRAWNOŚCI FINANSOWEJ GOSPODARSTW PAŃSTWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):131–138
 
RESEARCH PAPER

PRZEGLĄDY - RECENZJE - MATERIAŁY "ŚWIATOWA GOSPODARKA WYŻYWIENIOWA" - F. BAADE`GO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):139–145
 
RESEARCH PAPER

O "KOSZTACH I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):146–151
 
RESEARCH PAPER

STAN DOTYCHCZASOWY I PERSPEKTYWA ROZWOJU PODMIEJSKIEJ GOSPODARKI WARZYWNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRĘGU WARSZAWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):152–154