Archive

3/1958 vol. 27
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):2
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM KOSZTÓW PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):3-25
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):26-35
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY METODOLOGICZNE KOSZTÓW PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):36-43
 
RESEARCH PAPER
 

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):64-79
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE PASZ TREŚCIWYCH W BILANSIE PASZOWYM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):80-94
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC KOMITETU DLA SPRAW ROLNICZYCH EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):95-108
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA ROLNICZA I SPOŻYCIE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):109-113
 

METODA OBLICZANIA KOSZTÓW I POLITYKA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):114-119
 
RESEARCH PAPER
 

ZAMIERZENIA ROZWOJU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA W ZSRR W LATACH 1956-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):120-124
 
RESEARCH PAPER
 

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125-130
 

O MIERZENIU SPRAWNOŚCI FINANSOWEJ GOSPODARSTW PAŃSTWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):131-138
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEGLĄDY - RECENZJE - MATERIAŁY "ŚWIATOWA GOSPODARKA WYŻYWIENIOWA" - F. BAADE`GO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):139-145
 
RESEARCH PAPER
 

O "KOSZTACH I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):146-151
 
RESEARCH PAPER
 

STAN DOTYCHCZASOWY I PERSPEKTYWA ROZWOJU PODMIEJSKIEJ GOSPODARKI WARZYWNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRĘGU WARSZAWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):152-154
 
Journals System - logo
Scroll to top