Archive
3/1958 vol. 27
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):1

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):2
RESEARCH PAPER

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM KOSZTÓW PRODUKCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):3–25
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):26–35
RESEARCH PAPER

PROBLEMY METODOLOGICZNE KOSZTÓW PRODUKCJI ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):36–43
RESEARCH PAPER

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):64–79
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE PASZ TREŚCIWYCH W BILANSIE PASZOWYM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):80–94
RESEARCH PAPER

Z PRAC KOMITETU DLA SPRAW ROLNICZYCH EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):95–108
RESEARCH PAPER

PRODUKCJA ROLNICZA I SPOŻYCIE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):109–113

METODA OBLICZANIA KOSZTÓW I POLITYKA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH W HOLANDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):114–119
RESEARCH PAPER

ZAMIERZENIA ROZWOJU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA W ZSRR W LATACH 1956-1960

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):120–124
RESEARCH PAPER

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):125–130

O MIERZENIU SPRAWNOŚCI FINANSOWEJ GOSPODARSTW PAŃSTWOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):131–138
RESEARCH PAPER

PRZEGLĄDY - RECENZJE - MATERIAŁY "ŚWIATOWA GOSPODARKA WYŻYWIENIOWA" - F. BAADE`GO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):139–145
RESEARCH PAPER

O "KOSZTACH I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ"

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):146–151
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600