Archive
4/1958 vol. 28
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):1
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY MONOPOLU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):3–14
RESEARCH PAPER

KIERUNKI ZMIAN W HODOWLI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH (1949-1957)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):15–37

UWAGI O MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):38–52
RESEARCH PAPER

NOWY KURS W POLITYCE ROLNE ZSRR I ZMIANY W MODELU ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):53–68
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW WIELKOROLNYCH W REJONIE ŚRODKOWO-ZACHODNIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):69–86
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZMIAN I UPROSZCZENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW METODĄ ROZDZIELCZĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):87–98
RESEARCH PAPER

PREMIOWANIE WYSOKOŚCI PLONÓW ROŚLIN KONTRAKTOWANYCH W ZWIĄZKU Z SYSTEMEM STOSOWANIA DWÓCH CEN

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):99–113
RESEARCH PAPER

RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA W HOLANDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):134–143
RESEARCH PAPER

CENY NAWOZÓW SZTUCZNYCH W ROLNICTWIE ZACHODNIO-EUROPEJSKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):144–150
RESEARCH PAPER

PROJEKT ROZWOJU STREFY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):151–152
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):153–156
RESEARCH PAPER

ŚWIATOWY SPIS ROLNY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):157–161
RESEARCH PAPER

ZEBRANIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):162–166
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):167–169
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600