Author Helena Marczewska

 
RESEARCH PAPER
 

PRACOCHŁONNOŚĆ ROBÓT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):211-243
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1957/58, 1958/59 I 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):25-90
 
RESEARCH PAPER
 

PODZIAŁ GLEB W ZALEŻNOŚCI OD PONOSZONYCH NAKŁADÓW PRACY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):126-136
 
RESEARCH PAPER
 

W. KWIECIEŃ: METODYKA USTALANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):185-189
 
RESEARCH PAPER
 

OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71-90
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE POJĘCIA OPŁACALNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):81-99
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):75-82
 
Journals System - logo
Scroll to top