RESEARCH PAPER
PODZIAŁ GLEB W ZALEŻNOŚCI OD PONOSZONYCH NAKŁADÓW PRACY
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):126–136