Archive

2/1961 vol. 44
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):1-2
 
RESEARCH PAPER
 

O WSPÓŁPRACY POLSKI I ZSRR W DZIEDZINIE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):3-20
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA PRACY I SIŁY SPRZĘŻAJNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):21-31
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNE PODSTAWY ROZMIESZCZENIA, SPECJALIZACJI I SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):32-43
 
RESEARCH PAPER
 

CZY ZMIERZCH GORZELNI ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):44-55
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY I INTENSYWNOŚĆ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):56-69
 
RESEARCH PAPER
 

FUNKCJE PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH A KRYTERIA OCENY ICH DZIAŁALNOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):70-89
 
RESEARCH PAPER
 

O SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W WĘGIERSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):90-100
 
RESEARCH PAPER
 

PERSPEKTYWY CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):101-116
 
RESEARCH PAPER
 

EUROPA A KRAJE SŁABIEJ ROZWINIĘTE GOSPODARCZO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):117-121
 
RESEARCH PAPER
 

RACHUNEK MODELOWY NAKŁADU PRACY I KOSZTÓW SPRZĘTU KOMBAJNEM S-4 W PORÓWNANIU ZE SNOPOWIĄZAŁKĄ WC-2

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):122-125
 
RESEARCH PAPER
 

PODZIAŁ GLEB W ZALEŻNOŚCI OD PONOSZONYCH NAKŁADÓW PRACY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):126-136
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O OCENIE PRZYRODNICZO-EKONOMICZNYCH WARUNKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):137-140
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO WOBEC PROBLEMU WYŻYWIENIA (STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):141-144
 
RESEARCH PAPER
 

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY NA RYNKU ROLNYM W WIELKIEJ BRYTANII (STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):145-149
 
RESEARCH PAPER
 

J. LEWANDOWSKI: RENTA GRUNTOWA W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):150-156
 
RESEARCH PAPER
 

X KONGRES MIĘDZYNARODOWY ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):157-160
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):161-172
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):173-176
 
Journals System - logo
Scroll to top