Author E. Bialski
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O OCENIE PRZYRODNICZO-EKONOMICZNYCH WARUNKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):137–140
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI UMACNIANIA KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):100–107
 

PROBLEMY ROZWOJU EKONOMIKI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):143–144
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA LOKALIZACJI I ROZMIARÓW PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH - POM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):65–83
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):3–34
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139–141