RESEARCH PAPER
Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1958-02-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139-141
 
Journals System - logo
Scroll to top