RESEARCH PAPER
Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1958-02-11
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139–141