Archive
1/1958 vol. 25
 
 
RESEARCH PAPER

ZASADY POLITYKI CEN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):3–28
 
RESEARCH PAPER

SYSTEM GOSPODARCZY JAKO WYZNACZNIK STRUKTURY EKONOMICZNEJ ROLNICTWA W REJONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):29–61
 
RESEARCH PAPER

PRÓBA METODY OZNACZANIA KIERUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):62–80
 
RESEARCH PAPER

POZNAWCZE DZIAŁANIA STATYSTYKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):81–96
 
RESEARCH PAPER

ZMIANY ORGANIZACYJNE I STATUTOWE W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):97–111
 
RESEARCH PAPER

O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112–124
 
RESEARCH PAPER

WYDAJNOŚĆ PRACY W ŚWIATOWYM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):125–131
 
RESEARCH PAPER

WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEMYŚLE A W ROLNICTWIE KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):132–138
 
RESEARCH PAPER

Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139–141
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMY ROLNICTWA RFN JAKO KRAJU PRZEMYSŁOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):142–145
 
RESEARCH PAPER

PRZEMIANY W STRUKTURZE AGRARNEJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):146–156
 
RESEARCH PAPER

PODZIAŁ FRANCJI NA OKRĘGI ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):157–158
 
RESEARCH PAPER

PO KONFERENCJI FAO W RZYMIE (XI - 1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):159–160