Archive

1/1958 vol. 25
 
 
RESEARCH PAPER
 

ZASADY POLITYKI CEN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):3-28
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEM GOSPODARCZY JAKO WYZNACZNIK STRUKTURY EKONOMICZNEJ ROLNICTWA W REJONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):29-61
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA METODY OZNACZANIA KIERUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):62-80
 
RESEARCH PAPER
 

POZNAWCZE DZIAŁANIA STATYSTYKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):81-96
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE I STATUTOWE W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):97-111
 
RESEARCH PAPER
 

O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112-124
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ŚWIATOWYM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):125-131
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEMYŚLE A W ROLNICTWIE KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):132-138
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139-141
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY ROLNICTWA RFN JAKO KRAJU PRZEMYSŁOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):142-145
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEMIANY W STRUKTURZE AGRARNEJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):146-156
 
RESEARCH PAPER
 

PODZIAŁ FRANCJI NA OKRĘGI ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):157-158
 
RESEARCH PAPER
 

PO KONFERENCJI FAO W RZYMIE (XI - 1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):159-160
 
Journals System - logo
Scroll to top