RESEARCH PAPER
O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1958-02-11
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112–124