RESEARCH PAPER
O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1958-02-11
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112–124