RESEARCH PAPER
WYDAJNOŚĆ PRACY W ŚWIATOWYM ROLNICTWIE
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1958-02-11
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):125–131