Author Anna Szemberg
 
RESEARCH PAPER
 

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181–183
 
RESEARCH PAPER
 

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75–84
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):75–90
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W OKRESIE 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):160–164
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):33–48
 
RESEARCH PAPER
 

GOSPODARSTWA RODZINNE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):84–90
 
RESEARCH PAPER
 

ROZDRABNIANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WYNIKU DZIAŁÓW RODZINNYCH W LATACH 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):139–145
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):77–87
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW WIELKOROLNYCH W REJONIE ŚRODKOWO-ZACHODNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):69–86
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REJONY ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):43–107
 
RESEARCH PAPER
 

O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112–124
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):103–111
 
RESEARCH PAPER
 

KOMUNIKAT Z BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY WSI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):43–55
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE TENDENCJE W ROLNICTWIE INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):104–106
 
RESEARCH PAPER
 

LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):93–99
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):110–112