RESEARCH PAPER
ROZDRABNIANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WYNIKU DZIAŁÓW RODZINNYCH W LATACH 1952-1960
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):139–145