RESEARCH PAPER
MIEJSCE ROLNICTWA W EKONOMICE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):123-138
 
Journals System - logo
Scroll to top