Author Ewa Raszeja-Tobiasz

 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W DZIEDZINIE WYŻYWIENIA I ROLNICTWA W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):162-164
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O ŚWIATOWYM OBROCIE ZBOŻEM W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):119-122
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWÓJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):120-132
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):93-103
 
RESEARCH PAPER
 

MIEJSCE ROLNICTWA W EKONOMICE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):123-138
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O SYTUACJI RYNKOWEJ W ROKU 1960/61

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):119-131
 
RESEARCH PAPER
 

STUDIUM SYTUACJI EKONOMICZNEJ W EUROPIE 1958 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):155-156
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145-154
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA BUŁGARSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):90-99
 
RESEARCH PAPER
 

WARUNKI ROZWOJU I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):152-155
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEMYŚLE A W ROLNICTWIE KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):132-138
 
Journals System - logo
Scroll to top