RESEARCH PAPER
KIERUNKI ROZWÓJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):120–132
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600