Archive

4/1961 vol. 46
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):1-2
 
RESEARCH PAPER
 

CZY CENY OPŁACALNE DLA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO DADZĄ SIĘ OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):3-16
 
RESEARCH PAPER
 

METODY LICZENIA DOCHODÓW LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):17-34
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE PROFILE KONSUMPCJI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNÓŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):35-56
 

PRELIMINOWANIE PRACY ŻYWEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE METODĄ ZASADNICZYCH SPIĘTRZEŃ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):57-78
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE TRAKTORÓW I MASZYN W 10 KÓŁKACH ROLNICZYCH. WOJ KRAKOWSKIEGO W 1960 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):79-94
 
RESEARCH PAPER
 

TYPY, SYSTEMYI KIERUNKI PRÓBA USTALENIA POJĘĆ I DEFINICJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):95-104
 
RESEARCH PAPER
 

GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWE W CZECHOSŁOWACKICH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):105-114
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZO-HANDLOWEJ W USA NA PRZYKŁADZIE STANU INDIANA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):115-119
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWÓJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):120-132
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA OCENA GLEBY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):133-148
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O METODACH BADANIA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI I PODAŻY ZIEMIOPŁODÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):149-156
 
RESEARCH PAPER
 

M. POHORILLE - WSTĘP DO TEORII REGULOWANIA CEN ROLNYCH. ,W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM DO SOCJALIZMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):169-176
 
RESEARCH PAPER
 

T. RYCHLIK - RENTOWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ PAŃSWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):177-184
 
RESEARCH PAPER
 

POSIEDZENIE KOMITETU NAUK ROLNICZYCH WYDZIAŁU V PAN NA TEMAT BADAŃ NAUKOWYCH NA UPRZEMYSŁAWIANYCH TERENACH ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):185-190
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):191-202
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):203-205
 
Journals System - logo
Scroll to top