RESEARCH PAPER
T. RYCHLIK - RENTOWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ PAŃSWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):177-184
 
Journals System - logo
Scroll to top