RESEARCH PAPER
T. RYCHLIK - RENTOWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ PAŃSWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):177–184