RESEARCH PAPER
M. POHORILLE - WSTĘP DO TEORII REGULOWANIA CEN ROLNYCH. ,W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM DO SOCJALIZMU
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):169–176