Author Anatol Brzoza
 
RESEARCH PAPER
 

M. POHORILLE - WSTĘP DO TEORII REGULOWANIA CEN ROLNYCH. ,W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM DO SOCJALIZMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):169–176
 
RESEARCH PAPER
 

II. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):6–16
 
RESEARCH PAPER
 

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3–5
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI WSPÓŁCZYNNIKÓW REGRESJI CZĄSTKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):37–48
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):3–24
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE REGRESJI DO OBLICZANIA KOSZTÓW ORGANICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):9–22
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY I NAWOŻENIA NA PLONY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):7–20
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA FUNKCJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):25–36
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):91–102
 
RESEARCH PAPER
 

ADAM RUNOWICZ - PROBLEMY KRYZYSU AGRARNEGO W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):167–171
 
RESEARCH PAPER
 

PRZESŁANKI ROZWOJU NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112–114
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP DO MONOGRAFI POM KĄTY WROCŁAWSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):5–20
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA OPŁACALNOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):119–122
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNICTWA W BERLINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):112–113