RESEARCH PAPER
III. TABELE NAKŁADÓW, KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1960/61 i 1961/62
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):16-63
 
Journals System - logo
Scroll to top