Author Jadwiga Reinstein
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27–40
 
RESEARCH PAPER
 

PRACOCHŁONNOŚĆ ROBÓT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):211–243
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZT PRODUKCJI JAJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):133–146
 
RESEARCH PAPER
 

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):135–144
 
RESEARCH PAPER
 

ŻYWIENIE KRÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):121–138
 
RESEARCH PAPER
 

O RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SZWAJCARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):112–118