RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27–40