Archive
1/1965 vol. 67
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY BILANSU ZBOŻOWO-PASZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):3–12
 
RESEARCH PAPER
 

ELEMENTY KONIUNKTURALNE I PRODUKCYJNO-STANDARYZACYJNE W EKSPORCIE POLSKIEGO MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):13–26
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27–40
 
RESEARCH PAPER
 

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):41–58
 
RESEARCH PAPER
 

METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):59–76
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OCENY DZIAŁANIA PROCESU INTEGRACYJNEGO KRAJÓW EWG NA PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU MIĘSNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):77–96
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97–114
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115–130
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131–135
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA BEZINWENTARZOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PGR KRZYŻOWA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):136–141
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):142–146
 
RESEARCH PAPER
 

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147–155
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEM SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):156–159
 

JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):160–162
 
RESEARCH PAPER
 

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):163–167
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168–178
 
RESEARCH PAPER
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179–188
 
RESEARCH PAPER
 

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA WSR W SZCZECINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):189–190
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):191–205
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):207–209