RESEARCH PAPER
EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-23
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168-178
 
Journals System - logo
Scroll to top