RESEARCH PAPER
XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179–188