Author Ryszard Manteuffel

 
RESEARCH PAPER
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179-188
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):115-120
 
RESEARCH PAPER
 

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):183-187
 
RESEARCH PAPER
 

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):162-171
 
RESEARCH PAPER
 

TYPY, SYSTEMYI KIERUNKI PRÓBA USTALENIA POJĘĆ I DEFINICJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):95-104
 
RESEARCH PAPER
 

CZY CENY OPŁACALNE DLA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO DADZĄ SIĘ OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):3-16
 
RESEARCH PAPER
 

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):121-129
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177-180
 
RESEARCH PAPER
 

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170-175
 
RESEARCH PAPER
 

ZIEMIA I INNE ŚRODKI WŁASNE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO W RACHUNKU EKONOMICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):3-20
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWAMI ROLNICZYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):41-58
 
RESEARCH PAPER
 

XI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKONOMISTÓW ROLNYCH W MEKSYKU (CUERNAVACA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):181-183
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):107-109
 
RESEARCH PAPER
 

METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):5-24
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):3-29
 
RESEARCH PAPER
 

TOWAROWOŚĆ ARTYKUŁÓW ROŚLINNYCH A PLANOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):3-21
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA ROLNICZEGO WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):174-176
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):7-16
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE POGLĄDY NA SPOSOBY OCENY ORAZ STAN EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):161-168
 
RESEARCH PAPER
 

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125-130
 

EKONOMICZNE TŁO I EKONOMICZNE NASTĘPSTWA TECHNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):12-36
 
RESEARCH PAPER
 

PLAN NA OKRES PRZEJŚCIOWY, CZYLI KALENDARZYK PRZEJŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):132-159
 
RESEARCH PAPER
 

WŁAŚCIWY PROJEKT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):89-132
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT SZKICOWY — SZKIC PROJEKTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):47-89
 
RESEARCH PAPER
 

USTALENIE (MINIMALNEGO) ZADANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ USTALENIE MATERIALNYCH I INNYCH ZASOBÓW PRZYDZIELONYCH PRZEDSIĘBIORSTWU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):38-47
 
RESEARCH PAPER
 

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):24-37
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW ORGANIZACJI GOSPODARSTWA POŁOŻONEGO NA GLEBACEJSZYCH NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):55-88
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3-54
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83-128
 
RESEARCH PAPER
 

POGLĄDY PROF. STEFANA. MOSZCZEŃSKIEGO W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):65-82
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):123-126
 
Journals System - logo
Scroll to top