Author Ryszard Manteuffel
 
RESEARCH PAPER
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179–188
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):115–120
 
RESEARCH PAPER
 

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):183–187
 
RESEARCH PAPER
 

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):162–171
 
RESEARCH PAPER
 

TYPY, SYSTEMYI KIERUNKI PRÓBA USTALENIA POJĘĆ I DEFINICJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):95–104
 
RESEARCH PAPER
 

CZY CENY OPŁACALNE DLA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO DADZĄ SIĘ OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):3–16
 
RESEARCH PAPER
 

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):121–129
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177–180
 
RESEARCH PAPER
 

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170–175
 
RESEARCH PAPER
 

ZIEMIA I INNE ŚRODKI WŁASNE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO W RACHUNKU EKONOMICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWAMI ROLNICZYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):41–58
 
RESEARCH PAPER
 

XI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKONOMISTÓW ROLNYCH W MEKSYKU (CUERNAVACA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):181–183
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):107–109
 
RESEARCH PAPER
 

METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):5–24
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):3–29
 
RESEARCH PAPER
 

TOWAROWOŚĆ ARTYKUŁÓW ROŚLINNYCH A PLANOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):3–21
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA ROLNICZEGO WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):174–176
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):7–16
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE POGLĄDY NA SPOSOBY OCENY ORAZ STAN EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):161–168
 
RESEARCH PAPER
 

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125–130
 

EKONOMICZNE TŁO I EKONOMICZNE NASTĘPSTWA TECHNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):12–36
 
RESEARCH PAPER
 

PLAN NA OKRES PRZEJŚCIOWY, CZYLI KALENDARZYK PRZEJŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):132–159
 
RESEARCH PAPER
 

WŁAŚCIWY PROJEKT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):89–132
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT SZKICOWY — SZKIC PROJEKTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):47–89
 
RESEARCH PAPER
 

USTALENIE (MINIMALNEGO) ZADANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ USTALENIE MATERIALNYCH I INNYCH ZASOBÓW PRZYDZIELONYCH PRZEDSIĘBIORSTWU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):38–47
 
RESEARCH PAPER
 

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):24–37
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE PEWNEGO BŁĘDU W OPERATYWNYM PLANOWANIU PRACY I OBLICZANIU JEJ WYDAJNOŚCI W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):49–51
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW ORGANIZACJI GOSPODARSTWA POŁOŻONEGO NA GLEBACEJSZYCH NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):55–88
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3–54
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83–128
 
RESEARCH PAPER
 

POGLĄDY PROF. STEFANA. MOSZCZEŃSKIEGO W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):65–82
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):123–126